ของใช้จำเป็นในชีวิต

posted on 28 Jun 2007 09:45 by ttddrz

*เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนร่างกาย คือ "รอยยิ้ม"

*งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ "การช่วยเหลือผู้อื่น"

*ความสุขที่ดีที่สุด คือ "การให้"

*อาวุธที่ร้ายแรงต้องระวังและเก็บรักษาเอาให้ดีที่สุด คือ "คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่น"

*ความสูญเสียทำยิ่งใหญ่ที่สุด คือ "การไม่เคารพตน"

*ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ "ความกลัว"

*ยานอนหลับที่ดีที่สุด คือ "ความสงบภายในใจ"

Comment

Comment:

Tweet

I think the most dangerous weapon is... Newclear....

#1 By fdkfd on 2007-07-04 13:59