มั่นคง & มั่งคั่ง

posted on 22 Mar 2007 18:07 by ttddrz

พอดีวันนี้พี่อ้อย (พี่ที่ออพฟิศ) จัด Session เรื่องเศรษศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิต ก็ได้สอนในเรื่องจะทำอย่างให้สามารถจัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผมชอบประโยคที่ว่า การออมเงิน คือ การทำให้มั่นคง การลงทุน คือ การทำให้มั่งคั่ง ถ้าอยากจะมั่งคั่ง ก็ควรที่จะมั่นคงก่อน หมายถึง ควรออมเงินเอาไว้ แล้วค่อยแบ่งเงินออมไปลงทุน

ขอบคุณพี่อ้อยมากครับสำหรับการจัด Session นี้ขึ้นมา

 

Comment

Comment:

Tweet